19 Nisan 2012 Perşembe

SUT' ta Değişiklik Neler Getiriyor

SUT' ta Değişiklik Neler Getiriyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) SUT Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ'de, SUT'un kapsamı ''5510 sayılı kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler'' olarak yeniden tanımlandı. Böylece, daha önce ''Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkındaki Yönetmelik'' hükümlerine tabi olan ve 1 Ocak'tan itibaren GSS kapsamına alınan Yeşil Kartlılar da SUT'ta tanımlandı.

Yeşil Kartlıların, sağlık hizmet sunucularına nasıl müracaat edecekleri, daha önce ''Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkındaki Yönetmelik''in hükümleriyle düzenlenmişti. Tebliğ'de yapılan değişikle, GSS'de ''60C-1, 60C-3 ve 60C-9'' olarak tanımlanan Yeşil Kartlıların, sağlık hizmet sunucularına müracaatları SUT kapsamında yeniden düzenlendi.

Buna göre, ''60C-1, 60C-3 ve 60C-9''lerin Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve sevk işlemleri şöyle olacak:

-Kişiler, aile hekimliklerine, Sağlık Bakanlığına bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilecek. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucusu dışındaki sağlık hizmeti sunucularına yapılacak sevkler, Bakanlık ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılacak.

-Müracaat edilen Sağlık Bakanlığı ikinci basamak sağlık hizmeti sunucusunda tedavinin sağlanamaması halinde kişiler, aynı yerleşim yerinde, varsa Bakanlığa bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusuna, yoksa diğer resmi sağlık hizmeti sunucularına sevk edilecek. Yerleşim yerinde üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusu bulunmaması halinde kişiler, yerleşim yeri dışındaki Sağlık Bakanlığı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilecek.

-Sevkle veya doğrudan müracaat edilen Sağlık Bakanlığı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunda tedavinin sağlanamaması halinde kişiler, üniversite hastanesine sevk edilecek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder