5 Mayıs 2012 Cumartesi

Özürlülere ilişkin program


Özürlüler artık daha özgür


KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNİN 53. MADDESİ ENGELLİ ARAÇ PLAKALARINA VE ENGELLİ ARAÇLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME GETİRİYOR ESKİ: Bizzat kullanım amacıyla malul, sakat veengelli tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerintescil belgelerine, "Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup,ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasınınmülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkınınvekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatınınkaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder