9 Mayıs 2012 Çarşamba

Hepatit ve tedavi süreci


Hepatit ve tedavisiHepatit A ve tedavisi Hepatit A Hepatit A (HA) viral hepatitlerin en sık görülen şeklidir. özellikle hastalığın düşük deredeli formlarının erken çocukluk çağından itibaren görüldüğü, sosyal olarak dezavantajlı bölgelerde oldukça sık olan bir insan virozudur. Son 20 yıldır, sosyo-ekonomik durumun iyileşmesine bağlı olarak, popülasyonda anti-HA antikor prevalansında belirgin bir azalma olmuştur (1). Hijyenin düzelmesi ve yaşam koşullarının daha sağlıklı olması, hepatit A virüsünün popülasyon içinde dolaşmasını azaltmış olmakla birlikte, hastalık tamamen ortadan kalkmamıştır. Hatta tersine bu durum, klinik vakaların ve epidemilerin hastalığı hala geçirmemiş olan daha ileri yaştaki kişilerde ortaya çıkmasına yol açmıştır (3). Aşılanma bu eğilimi kontrol etmek ve hastalığa karşı korunmak için en etkin yoldur. Hastalık Hepatit A, küçük RNA virüsü ile oluşan akut karaciğer inflamasyonu ile karakterizedir. Küçük çocuklarda sıklıkla semptomsuzdur, erişkinlerde ise daha ciddi seyreder. Ateş, baş ağrısı, ağrı, yorgunluk ve gastrointestinal rahatsızlık gibi sistemik influenza tipi semptomlarla başlar. Bunu sıklıkla sarılık (erişkinlerdeki vakaların %50-80inde) izler. Hastalık hiçbir zaman kronikleşmemekle birlikte, yaklaşık 1 aylık bir akut dönemden sonra 6 aya kadar uzayabilen bir iyileşme dönemi ile birlikte uzun süreli bir hastalık olduğu dikkate alınmalıdır (4). Bazı olgularda, hastanın durumu hastaneye yatmayı gerektirebilir (%20-50). Vakaların %7-10unda rölaps ve vakaların %5inden azında ise uzamış kolestatik form gözlenebilir (5). Semptomatik tedavi dışında hepatit Anın tedavisi yoktur. Hepatit A özellikle erişkinlerde, daha az oranda da çocuklarda fulminan hepatit etiyolojisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu şekiller nadir olmakla birlikte (vakaların %0.2-0.4ü) prognoz ağırdır ve mortalite yüksektir (50 yaşından büyüklerde %2). Bu tablonun tek çaresi acil karaciğer transplantasyonudur (6). Semptomatik olsun veya olmasın, doğal enfeksiyon geçirilmesi yaşam boyu koruma sağlar. Epidemiyoloji Virüs insandan insana fekal-oral yol ile, daha sıklıkla enfekte yiyecek ve içeceklerden geçer. Kuluçka dönemi 15-45 gün arasındadır. Rezervuarı insandır ve enfekte kişiler sarılığın ortaya çıkışının iki hafta öncesinden başlayarak, semptomların kaybolmasını takiben 10 gün sonraya kadar bulaşıcı kalırlar. Dünya genelinde, rapor edilen vaka sayısı yılda yaklaşık 1.4 milyondur. Hepatit Anın belirtisiz seyreden formları da eklendiğinde bu oran 3-10 kat artmaktadır (7). Epidemiyolojik özelliklerine göre bölgeler, insidans açısından yüksek, orta, düşük ve çok düşük insidanslı bölgeler olarak belirlenmiştir. Fransa, Doğu Avrupadaki komşuları gibi insidansın orta derecede olduğu bölgededir. Fransada semptomatik hepatit A formu 100,000 kişide 20-50 olarak belirlenmiştir (8). Genç erkeklerde anti HA virüs antikoru insidansı 1985de %30.4 iken, 1997de %11.5 olmuştur (1). Buna göre, insanların hepatit A virüs enfeksiyonuna yakalanma ve ciddi formların gelişme insidansı erişkin yaş grubuna doğru kaymaktadır. Virüs ile kontaminasyon sıklıkla endemisi yüksek bölgeye yolculuklar sırasında ortaya çıkmaktadır (vakaların %25i). A.B.D.de 1987-1997 arasında hepatit A insidansı 100,000 kişide 10 vaka, 4-14 yaş grubunda 100,000 kişide 15-22 vaka olarak belirlenmiştir. Bu ülkedeki vakaların büyük kısmı toplumdaki epidemiler sırasında görülmektedir (9).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder